Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat O.M.E.N. nr. 4827/2018 pentru aprobrea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

INFORMARE

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat O.M.E.N. nr. 4827/2018 pentru aprobrea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

Aceste Norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe care participă la inspecțiile curente, inspecțiile de specialitate și speciale pentru acordarea gradelor didactice II și I sau la inspecția curentă și specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor (în cazul în care aceste inspecții nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar) și pentru activitatea desfășurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II și I pentru maiștri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare și învățători din unitățile de învățământ preuniversitar – centre de perfecționare.

Ordin plata cu ora sept 2018 - 1 Ordin plata cu ora sept 2018 - 2 Ordin plata cu ora sept 2018 - 3 Ordin plata cu ora sept 2018 - 4