SOLICITAREA FSLÎ VIZÂND CLARIFICAREA PROBLEMELOR DE APLICARE A LEGII NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat M.E.N. să clarifice problemele de aplicare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Demersul este necesar în contextul abrogării dispozițiilor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cuprinse în O.U.G. nr. 57/2015, dar în lipsa unei abrogări exprese a prevederilor H.G. nr. 582/2016 (cu modificările și completările ulterioare) pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că, în cazul în care M.E.N. apreciază că dispozițiile H.G. nr. 582/2016 sunt în continuare în vigoare, acestea trebuie aplicate unitar, pentru toate situațiile.
Totuși, pentru eliminarea interpretărilor și disfuncționalităților care au apărut, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită adoptarea unei ordonanțe de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 153/2017, astfel încât să se creeze posibilitatea legală de a se reglementa, prin norme metodologice, modul de calcul al drepturilor salariale care se cuvin personalului din învățământ.

22279451_1373350522775677_1827561005311785322_n

22282082_1373350609442335_1924507860457517944_n

22365381_1373350636108999_6938295045092469981_n

22310415_1373350679442328_2653262775531044316_n

22279523_1373350709442325_6163200773092569352_n

22281727_1373350749442321_428840524059618850_n

22279901_1373350789442317_8616883311390305361_n