Recomandarea Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța privind recuperarea orelor pierdute în perioada afectată de condițiile meteo nefavorabile.

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța apreciază că hotărârile adoptate de consiliile de administrație din unele unități de învățământ cu privire la recuperarea în zile de sâmbătă a orelor pierdute în perioada afectată de condițiile meteo nefavorabile sunt cel puțin discutabile, raportat la dispozițiile art. 111-124, respectiv art. 137 din Codului muncii (timpul de muncă, timpul de odihnă, munca suplimentară, repausul săptămânal).
Considerăm că, în condițiile în care personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic va fi chemat să lucreze în zilele de sâmbătă, nu pot fi respectate dispozițiile art. 137 din Codul muncii, care stabilesc faptul că repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
De asemenea, apreciem că, în aceste condiții, sunt eludate și dispozițiile Codului muncii cu privire la munca suplimentară și modul în care aceasta poate fi prestată.
În consecință, recomandăm liderilor grupelor sindicale ca la ședințele consiliilor de administrație să susțină alte modalități de recuperare, care să se încadreze în limita timpului legal de lucru zilnic și săptămânal, cu respectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară.