Precizari privind ziua de 5 octombrie 2017

Ca urmare a numeroaselor întrebări primite și anul acesta din partea membrilor noștri de sindicat, în legătură cu derularea activităților din ziua de 5 Octombrie – Ziua Mondială a Profesorilor/Ziua Mondială a Educatorilor, vă reamintim faptul că:

  • În conformitate cu prevederile art. 8 (1) și (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (ale cărui prevederi și clauze se aplică tuturor unităților și instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3), înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale – D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial partea a V-a nr. 1/28.02.2017: (1) ,,Părțile convin sărbătorească pe 5 Iunie – Ziua Învățătorului și pe 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestor evenimente.”. (2) ,,În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.”
  • De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 din O.M.E.N. 3382/24.02.2017, privind structura anului școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare: ,,Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 Octombrie – Ziua Internațională a Educației, ziua de 5 iunieZiua Învățătorului”.
  • După cum am informat părțile interesate și în anii școlari anteriori, conform prevederilor art. 8 (3) din C.C.M.U.N.S.A.Î.P., programul special al zilei de 5 Octombrie 2016, precum și activitățile prin care această zi va fi sărbătorită sunt stabilite în Comisia Paritară constituită la nivelul fiecărei unități/instituții de învățământ preuniversitar din județul Constanța (detalii în Anexa nr. 2 a Contractului Colectiv de Muncă).

Doresc să menționez faptul că astăzi, 28 septembrie 2017, am discutat acest subiect cu domnul inspector școlar general, căruia i-am înaintat și un document oficial în acest sens. Totodată, am trimis această informație pe adresele de e-mail ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Constanța, spre știința domnilor directori, precum și liderilor grupelor noastre sindicale.

Cu respect,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța,

Prof. Mitică Iosif