Precizări privind înscrierea la definitivat şi grade didactice

Pentru anul şcolar 2010-2011,  calendarul  pentru  înscrierea la examenul de obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I NU S-A MODIFICAT. Rămâne în vigoare OM nr.5720 / 20.10.2009. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile cerute de lege vor depune cererile şi dosarele de înscriere în perioada 01.10 – 31.10.2010. Informaţia a fost confirmată astăzi de d-na insp. Bucovală de la Departamentul Perfecţionare din cadrul I.S.J.Constanţa. 

Secr.executiv, Mihaela Caterinici