Colegilor noștri din Constanța și din întreaga țară, membrilor noștri de sindicat, tuturor celor cărora, prin Sacra Taină a Botezului, li s-a hărăzit unul din aceste nume sfinte le dorim să fie sănătoși, prosperi și veseli, și să se bucure de o frumoasă și binecuvântată zi alături de familiile și prietenii lor! LA MULȚI ANI !

LA MULȚI ANI ! Astăzi, 29 iunie 2018, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. cei doi stâlpi ai Bisericii, cei care prin lucrarea lor misionară au propovăduit învăţătura lui Hristos în lume. Colegilor noștri din Constanța și din întreaga țară, membrilor noștri de sindicat, tuturor celor cărora, prin Sacra Taină a Botezului,…ORDIN COMUN pentru completarea ordinului comun MEN/MMJS cu nr. 3058/953/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ – a Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Valentin Popa, să analizeze posibilitatea modificării art. 17 din O.M.E.N. nr. 3622/2018, astfel încât planurile cadru pentru învățământul special să se aplice începând cu anul școlar 2019 – 2020.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Valentin Popa, să analizeze posibilitatea modificării art. 17 din O.M.E.N. nr. 3622/2018, astfel încât planurile cadru pentru învățământul special să se aplice începând cu anul școlar 2019 – 2020.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale să transmită în teritoriu o Notă care să precizeze expres faptul că, în raport cu dispozițiile Legii nr. 78/2018 (care a intrat în vigoare la data de 31.03.2018), SUNT EXONERATE DE LA PLATĂ SUMELE REPREZENTÂND GRADAȚIA DE MERIT ACORDATĂ ÎN REGIM DE CUMUL SAU PLATA CU ORA ANTERIOR DATEI DE 31 MARTIE 2018, urmând a se proceda la recuperarea sumelor încasate după data de 1 aprilie 2018.

Adresa Nr. 564/18.06.2018 prin care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale să transmită în teritoriu o Notă care să precizeze expres faptul că, în raport cu dispozițiile Legii nr. 78/2018 (care a intrat în vigoare la data de 31.03.2018), SUNT EXONERATE DE LA PLATĂ SUMELE REPREZENTÂND GRADAȚIA DE MERIT ACORDATĂ ÎN REGIM…O R D I N privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13 – a

Deschide O R D I N privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13 – aActualizarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560 din 13 aprilie 2018 (sunt incluse modificările aduse de Ordinul 3751/2018) privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță 2018

Actualizarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560 din 13 aprilie 2018 (sunt incluse modificările aduse de Ordinul 3751/2018) privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – precizări suplimentare privind acordarea voucherelor de vacanță 2018.

Având în vedere dificultățile apărute în interpretarea și aplicarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a transmis următoarele precizări suplimentare privind acordarea voucherelor de vacanță.VOUCHERE DE VACANȚĂ 2018 – Ordinul 3751/25.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.

  Ca urmare a demersurilor realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul 3751/25.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.La Multi Ani !!! tuturor membrilor noștri de sindicat și membrilor familiilor acestora care astăzi, într-o frumoasă zi de primăvară, își sărbătoresc ziua numelui.

LA MULȚI ȘI FRUMOȘI ANI ! În această aleasă zi, vă urăm ca sărbătoarea și protecția Sfinților împărați Constantin şi Elena, cei întocmai cu Apostolii, să vă dechidă larg porțile unui viitor lipsit de griji, plin de realizări și numeroase succese. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască cer senin, sănătate, viață lungă, bucurii, belșug, putere, împliniri…O.M.E.N. 3633/03 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

A fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 395/9.V.2018  O.M.E.N. 3633/03 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018. Urâm succes tuturor colegilor noștri!