ORDIN COMUN pentru completarea ordinului comun MEN/MMJS cu nr. 3058/953/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ – a Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

ordin comun 1

ordin comun 2