Oferta negociată de S.L.S.Î.P. Constanța adresată tuturor membrilor noștri de sindicat pentru petrecerea concediului de odihnă în perioada vacanței de vară a anului 2018.

Stimați colegi,

 

Vă aduc la cunoștință faptul că am definitivat oferta pentru petrecerea concediului dumneavoastră de odihnă în perioada vacanței de vară a anului  2018. Ne-am străduit să acoperim zone interesante și căutate ale țării, precum și nevoia de a îmbina odihna cu tratamente medicale de specialitate (acolo unde este cazul). Nu am neglijat nici aspectele legate de raportul calitate-preț. Toţi membrii Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, indiferent de categoria profesională, de nivelul salariilor sau de vechimea în sistemul educaţional, se bucură, împreună cu familiile lor, de aceste oferte promoţionale.

Vă rog să afișați la loc vizibil și să popularizați aceste oferte în rândurile colegilor noștri, membri de sindicat.

În speranța că veți găsi utile și atractive aceste oferte, vă urez de pe acum:

 

 

CONCEDIU  PLACUT !

 

Prof. Mitică IOSIF,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

oferta SLSÎP Constanța bilete odihnă mai 2018