O.M.E.N. 3633/03 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

A fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 395/9.V.2018  O.M.E.N. 3633/03 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018.

Urâm succes tuturor colegilor noștri!

gradatie merit 2018-1 gradatie merit 2018-2 gradatie merit 2018-3 gradatie merit 2018-4 gradatie merit 2018-5 gradatie merit 2018-6 gradatie merit 2018-7 gradatie merit 2018-8 gradatie merit 2018-9 gradatie merit 2018-10