Întrunit la București, avându-l ca invitat pe ministrul educației naționale, domnul Liviu Marian Pop, Colegiul Național al Liderilor F.S.L.Î. a dezbătut problemele cu care se confruntă salariații din învățământul preuniversitar românesc.

 

INFORMARE

13 decembrie 2017 – Colegiul Național al Liderilor F.S.L.Î.

Întrunit la București, avându-l ca invitat pe ministrul educației naționale, domnul Liviu Marian Pop, Colegiul Național al Liderilor F.S.L.Î. a dezbătut problemele cu care se confruntă salariații din învățământul preuniversitar românesc, printre care amintim:
– procentul foarte mic din P.I.B. alocat educației pentru anul 2018 (cca. 3 %);
– statutul cadrului didactic în relația cu beneficiarii primari și secundari ai educației;
– rezolvarea problemelor apărute ca urmare a reîncadrării impuse de prevederile Legii nr. 153/2017;
– reglementarea plății cu ora, a plății gradației de merit la plata cu ora, a cumulului, inclusiv pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
– Regulamentul privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă periculoase/vătămătoare;
– Suplimentarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor bănești stabilite prin hotărâri judecătorești (inclusiv cele prin care s-a stabilit plata dobânzii legale)
– Rezolvarea problemelor tehnice impuse de schimbările legislative referitoare la ordonatorii de credite și circuitul financiar în sistemul de învățământ preuniversitar.

CNL-FSLÎ dec. 2017 1

CNL-FSLÎ dec. 2017 2(1)