IMPORTANT : Consiliul Local Constanța a aprobat reducerea cu 50 % a tarifului standard la abonamentele de transport public de călători, pe una, două sau toate liniile și pentru personalul didactic și nedidactic care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din afara municipiului Constanța, numai pe rutele de transport ale R.A.T.C. din interiorul municipiului Constanța.

Ca  urmare a demersurilor întreprinse de Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, Consiliul Local Constanța a aprobat reducerea cu 50 % a tarifului standard la abonamentele de transport public de călători, pe una, două sau toate liniile, pentru:

  • personalul didactic și nedidactic încadrat în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul Constanța, indiferent de domiciliu;
  • personalul didactic și nedidactic care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din afara municipiului Constanța, numai pe rutele de transport ale R.A.T.C. din interiorul municipiului Constanța. index3 index4 index1 index2

        solicitare SLSÎP reducere transport in comun demersuri 2 demersuri 3 demersuri 4