FSLÎ a cerut Ministerului Educaţiei Naţionale să realizeze o situație centralizată la nivel național privind plata sumelor de natură salarială acordate prin hotărâri judecătorești pronunțate anterior anului 2018, precum și necesarul estimat pentru acoperirea integrală a tranșelor restante, respectiv a tranșelor aferente anului 2018, defalcate în funcție de natura drepturilor stabilite prin aceste hotărâri pentru ca, la prima rectificare bugetară din anul 2018, să poată fi solicitate sumele necesare.

FSLÎ a cerut Ministerului Educaţiei Naţionale  să realizeze o situație centralizată la nivel național privind plata sumelor de natură salarială acordate prin hotărâri judecătorești pronunțate anterior anului 2018, precum și necesarul estimat pentru acoperirea integrală a tranșelor restante (acolo unde acestea există), respectiv a tranșelor aferente anului 2018, defalcate în funcție de natura drepturilor stabilite prin aceste hotărâri (drepturi salariale, respectiv daune-interese moratorii) pentru ca, la prima rectificare bugetară din anul 2018, să poată fi solicitate sumele necesare.

Solicitare FSLÎ plata sume restante 1

Solicitare FSLÎ plata restante 2