Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită să sesizeze, în regim de urgență, orice încercare de intimidare din partea conducerilor unităților de învățământ sau a inspectoratelor școlare,inclusiv în caz de începere a cercetării disciplinare a salariaților care nu au participat la simulări.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ își afirmă sprijinul necondiționat față de membrii organizațiilor sindicale afiliate care, în perioada 05 – 07.03. 2018, nu au participat la simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a ți solicită organizațiilor afiliate și membrilor de sindicat să sesizeze, în regim de urgență, orice încercare de intimidare din partea conducerilor unităților de învățământ sau a inspectoratelor școlare,inclusiv în caz de începere a cercetării disciplinare a salariaților care nu au participat la simulări.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va oferi asistență juridică de specialitate membrilor de sindicat, în cazul în care se vor lua măsuri împotriva acestora. sesizări presiuni boicotare simulări 2018