F.S.L.Î continuă lupta pentru a obține efectuarea plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare.

Adresa F.S.L.Î,.din data de 29.03.2018, privind  ședința comisiei tehnice în cadrul căreia s-a discutat  proiectul Ordinului privind metodologia de calcul și efectuarea plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia. Adresa FSLÎ dobanzi penalizatoare 29.03.2018 - 1

Adresa FSLÎ dobanzi penalizatoare 29.03.2018 - 2