Dezbateri ale proiectului legii educaţiei

În zilele de 26 şi 27 martie, Departamentul Juridic al Federaţiei Sindicatului Liber din Învăţământ, în colaborare cu S.L.S.I.P. Constanţa, a organizat o dezbatere a proiectului Legii educaţiei naţionale, la care au participat lideri şi consilieri juridici ai organizaţiilor judeţene afiliate. Participanţii au constatat şi au corectat numeroasele vicii majore ale documentului propus de minister. Acţiunea s-a finalizat cu întocmirea unui set de propuneri de modificare a proiectului, set ce urmează a fi înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către F.S.L.I.

La încheierea acţiunii au fost invitaţi senatori, deputaţi, consilieri locali/judeţeni care au formulat opinii pro şi contra unor prevederi ale actualei variante de proiect. Părerea unanim acceptată a fost aceea că un document de o asemenea anvergură şi importanţă trebuie supus dezbaterii o perioadă mai lungă de timp, impunându-se în mod obiectiv amânarea supunerii aprobării ei în Parlamentul României, forma actuală necesitând modificări substanţiale.

Secretar executiv, Mihaela Caterinici