Consultare publică: Planurile de învățământ pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii si a stagiului de pregătire practică pentru clasele: XI-XII liceu – filiera tehnologică, clasa a XI-a – învățământ profesional și stagii de 720 ore, precum și Programele școlare pentru clasa a XI-a învățământ profesional. planurile de învățământ pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii si a stagiului de pregătire practică pentru clasele: XI-XII liceu – filiera tehnologică, clasa a XI-a – învățământ profesional

INFORMARE

Ministerul Educației Naționale a pus în consultare publică Planurile de învățământ pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii si a stagiului de pregătire practică pentru clasele: XI-XII liceu – filiera tehnologică, clasa a XI-a – învățământ profesional și stagii de 720 ore, precum și Programele școlare pentru clasa a XI-a învățământ profesional.

Cei interesați pot trimite propunerile și observațiile pe adresa de e-mail vet@tvet.ro, în perioada 23.02 – 10.03. 2018.