Comisia paritară I.S.J. Constanța – S.L.S.Î.P Constanța – S.I.P.F.E.N. Constanța a adoptat două hotărâri foarte importante pentru desfășurarea activității la nivel de unități școlare din învățământul preuniversitar.

La inițiativa Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, Comisia paritară I.S.J. Constanța  – S.L.S.Î.P Constanța – S.I.P.F.E.N. Constanța s-a întrunit la data de 28 noiembrie 2017. În urma discuțiilor au fost adoptate două hotărâri foarte importante pentru desfășurarea activității la nivel de unități școlare din învățământul preuniversitar.

Hotărârea nr. 6/28 noiembrie 2017 vizează plata orelor de educație fizică prestate de învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar.

Hotărârea nr. 7/28 noiembrie 2017 vizează reîncadrarea personalului didactic nou-angajat/numit/încadrat, inclusiv personalul promovat pe toate funcțiile/gradele/treptele/gradațiile corespunzătoare în muncă și în învățământ de același fel, inclusiv pe cele peste 25ani/30 – 35 ani/35 – 40 ani/peste 40 de ani.

În conformitate cu articolul 13, alineatul 2 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învățământ preuniversitar, hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru unitățile de învățământ preuniversitar.

hotararecomisieparitara1 hotararecomisieparitara2