Clarificări asupra sporului de doctor și reducerea tranșelor de vechime

În urma demersurilor F.S.L.Î. pentru reglarea disfuncționalităților privind acordarea titlului de doctor și reducerea numărului de tranșe de vechime în învățământ Ministerul Muncii și Justiției Sociale a transmis clarificările de rigoare Ministerului Educației Naționale prin adresa 3276 / 04.09.2017 (adresa atașată click pe titlu).

ScanImage061