Category: Diverse

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale să transmită în teritoriu o Notă care să precizeze expres faptul că, în raport cu dispozițiile Legii nr. 78/2018 (care a intrat în vigoare la data de 31.03.2018), SUNT EXONERATE DE LA PLATĂ SUMELE REPREZENTÂND GRADAȚIA DE MERIT ACORDATĂ ÎN REGIM DE CUMUL SAU PLATA CU ORA ANTERIOR DATEI DE 31 MARTIE 2018, urmând a se proceda la recuperarea sumelor încasate după data de 1 aprilie 2018.

Adresa Nr. 564/18.06.2018 prin care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale să transmită în teritoriu o Notă care să precizeze expres faptul că, în raport cu dispozițiile Legii nr. 78/2018 (care a intrat în vigoare la data de 31.03.2018), SUNT EXONERATE DE LA PLATĂ SUMELE REPREZENTÂND GRADAȚIA DE MERIT ACORDATĂ ÎN REGIM…O R D I N privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13 – a

Deschide O R D I N privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13 – aActualizarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560 din 13 aprilie 2018 (sunt incluse modificările aduse de Ordinul 3751/2018) privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță 2018

Actualizarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560 din 13 aprilie 2018 (sunt incluse modificările aduse de Ordinul 3751/2018) privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – precizări suplimentare privind acordarea voucherelor de vacanță 2018.

Având în vedere dificultățile apărute în interpretarea și aplicarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a transmis următoarele precizări suplimentare privind acordarea voucherelor de vacanță.VOUCHERE DE VACANȚĂ 2018 – Ordinul 3751/25.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.

  Ca urmare a demersurilor realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul 3751/25.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.La Multi Ani !!! tuturor membrilor noștri de sindicat și membrilor familiilor acestora care astăzi, într-o frumoasă zi de primăvară, își sărbătoresc ziua numelui.

LA MULȚI ȘI FRUMOȘI ANI ! În această aleasă zi, vă urăm ca sărbătoarea și protecția Sfinților împărați Constantin şi Elena, cei întocmai cu Apostolii, să vă dechidă larg porțile unui viitor lipsit de griji, plin de realizări și numeroase succese. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască cer senin, sănătate, viață lungă, bucurii, belșug, putere, împliniri…O.M.E.N. 3633/03 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

A fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 395/9.V.2018  O.M.E.N. 3633/03 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018. Urâm succes tuturor colegilor noștri!Oferta negociată de S.L.S.Î.P. Constanța adresată tuturor membrilor noștri de sindicat pentru petrecerea concediului de odihnă în perioada vacanței de vară a anului 2018.

Stimați colegi,   Vă aduc la cunoștință faptul că am definitivat oferta pentru petrecerea concediului dumneavoastră de odihnă în perioada vacanței de vară a anului  2018. Ne-am străduit să acoperim zone interesante și căutate ale țării, precum și nevoia de a îmbina odihna cu tratamente medicale de specialitate (acolo unde este cazul). Nu am neglijat…FSLI: Guvernul României încalcă prevederile Constituţiei şi intervine în deciziile instanţelor de judecată

  Comunicat de presă, 4.05.2018 FSLI: Guvernul României încalcă prevederile Constituţiei şi intervine în deciziile instanţelor de judecată hotărând ca angajaţii din sistemul de învăţământ –  care au câştigat în instanţă plata unor drepturi salariale, dar pe care le-au primit cu întârziere –  să primească dobânzi remuneratorii şi nu dobânda penalizatoare aşa cum prevăd hotărârile instanțelor…Adresa Federației Sindicatelor Libere din Învățământ prin care solicită ministrului Educației Naționale să dispună, în regim de urgență, măsurile necesare pentru a se asigura sumele pentru plata contribuțiilor datorate de angajații din sistemul de învățământ preuniversitar, aferente drepturilor salariale din luna martie 2018.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat ministrului Educației Naționale să dispună, în regim de urgență, măsurile necesare pentru a se asigura sumele pentru plata contribuțiilor datorate de angajații din sistemul de învățământ preuniversitar, aferente drepturilor salariale din luna martie 2018.