Category: Diverse

Informare privind demersurile de actualitate ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ

Stimați colegi, vă atașăm Adresele prin care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat reprezentanților M.E.N.: 1.      constituirea unei comisii mixte în care să fie analizată necesitatea modificării Normelor metodologice pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de director și director adjunct, precum și pentru stabilirea categoriilor de învățământ preuniversitar de stat pentru care se…Precizările Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța referitoare la: învoirea colegială prevăzută de art. 30 (3) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar nr. 78/2017- modificat și completat prin Actul adițional nr. 335/2018; zilele libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite; incapacitatea temporară de muncă (concediul medical).

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța face următoarele precizări referitoare la: învoirea colegială prevăzută de art. 30 (3) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar nr. 78/2017- modificat și completat prin Actul adițional nr. 335/2018; zilele libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite; incapacitatea…ANUNȚ IMPORTANT – Atestate cursuri de formare continuă a personalului didactic

  Doresc să reamintesc faptul că membrii corpului profesoral din sistemul de învățământ preuniversitar din județul Constanța care în perioadele decembrie 2015 – februarie 2016, martie – aprilie 2016, iulie – septembrie 2016 și decembrie 2016 – ianuarie 2017, prin intermediul Casei Corpului Didactic, au urmat cursurile programului de formare continuă a personalului didactic ,,Managementul…Codul – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. nr. 4831/2018.

ORDIN nr. 4831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar Având în vedere art. 98 şi 233 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, în conformitate cu…Pentru a se asigura la nivel național un mod unitar de sărbătorire a Zilei Mondiale a Educației, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a adresat Ministerului Educației Naționale solicitarea de a transmite o Notă tuturor inspectoratelor școlare privind desfășurarea de acțiuni specifice dedicate acestui eveniment.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației Naționale deblocarea programului Edusal astfel încât toate categoriile de personal didactic din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile din subordinea/coordonarea acestora să beneficieze de majorarea de 15% a salariului de bază, conform Anexei nr. 1 la Legea-cadru nr. 153/2017.

  Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației Naționale deblocarea programului Edusal astfel încât toate categoriile de personal didactic din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile din subordinea/coordonarea acestora să beneficieze de majorarea de 15% a salariului de bază, conform Anexei nr….Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat O.M.E.N. nr. 4827/2018 pentru aprobrea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

INFORMARE Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat O.M.E.N. nr. 4827/2018 pentru aprobrea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control. Aceste Norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și…SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR ! În prag de toamnă, la început de an școlar, tuturor celor ce sunt angrenați în viața școlii: profesori, elevi, părinți, bunici, rude, prieteni, autorități locale și centrale, dorim să le urăm să aibă parte doar de SUCCES și ÎMPLINIRI !

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR ! În prag de toamnă, la început de an școlar, tuturor celor ce sunt angrenați în viața școlii: profesori, elevi, părinți, bunici, rude, prieteni, autorități locale și centrale, dorim să le urăm să aibă parte doar de SUCCES și ÎMPLINIRI ! Celor aproximativ 3 milioane de ELEVI, care se acum…Adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate.

Vă readucem în atenție adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate. În consecință, după cum rezultă și din dispozițiile art. 262 și art. 263 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, trebuie realizată o separație clară…Tuturor colegilor noștri și membrilor familiilor acestora ce astăzi, 20 iulie 2018, își sărbătoresc ziua numelui sub patronajul și ocrotirea Sfântului Prooroc Ilie, aducătorul de ploi la vreme de nevoie, cel ce poate deschide sau închide Porțile Cerurilor, le dorim să se bucure din plin de linişte, bucurii, împliniri, prosperitate, sănătate, fericire şi iubire și le urăm cu drag: LA MULŢI ANI !

LA MULȚI ANI ! Tuturor colegilor noștri și membrilor familiilor acestora (Ilie, Iliuță, Lică, Eliade, Iliuș, Iliev, Ilinca, Eliana, Elia, Ilia, ș.a.) ce astăzi, 20 iulie 2018, își sărbătoresc ziua numelui sub patronajul și ocrotirea Sfântului Prooroc Ilie, aducătorul de ploi la vreme de nevoie, cel ce poate deschide sau închide Porțile Cerurilor, le dorim…