Adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate.

Vă readucem în atenție adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate.
În consecință, după cum rezultă și din dispozițiile art. 262 și art. 263 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, trebuie realizată o separație clară între norma didactică de predare și timpul total de muncă.
În timpul de muncă sunt cuprinse atât norma de predare efectivă (activitate care necesită prezența efectivă în unitate, la clasă), cât și celelalte activități prevăzute de lege (până la completarea timpului de muncă de 8 ore/zi – 40 de ore/săptămână) care nu se desfășoară sau nu se pot desfășura la nivelul unității de învățământ.