În data de 16 iunie 2014 dl. senator P.D.L. Constanța, Christian Gigi Chiru, a adresat ministrului educației, dl Remus Pricopie, o interpelare având ca subiect salarizarea personalului nedidactic - Interpelare senator Chiru   – subiect dezbătut cu politicienii locali în aprilie, la masa rotundă cu tema “Educația- interes național în context european” organizată de sindicatul nostru.

În ședința Senatului din 23 iunie 2014 a fost formulat răspunsul la interpelare – Raspuns min. invatamantului.

Marți, 15.07.2014, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației Naționale adresa nr. 721/15.07.2014 prin care se solicită deblocarea posturilor în învățământul preuniversitar de stat Adresa FSLI catre MEN.

Departamentul Relații publice și comunicare

http://constanta.sinv.ro/wp-content/uploads/2014/05/290144.jpgDragi colegi,

Vă anunț cu bucurie că am reușit să definitivăm oferta turistică pentru petrecerea concediului dumneavoastră de odihnă în perioada vacanței de vară a anului  2014. După cum v-am obișnuit deja, ne-am străduit să acoperim zone cât mai diverse, interesante și căutate ale țării, precum și nevoia de a îmbina odihna cu tratamente medicale de specialitate (acolo unde este cazul). Nu am neglijat nici aspectele legate de raportul calitate-preț.

Vă rog să popularizați aceste oferte în rândul colegilor noștri – membri de sindicat – salariați activi dar și pensionari din învățământ.

Relații și rezervări la telefon: 0241617022, 0341803557, 0341803558, în intervalul 8.00-16.30.

În speranța că veți găsi utilă și atractivă  LISTA DE STATIUNI și serviciile turistice, vă urez de pe acum:

CONCEDIU PLĂCUT!!!

Prof. Mitică IOSIF,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

 

În preajma sărbătorilor de iarnă, la finele semestrului întâi, conform unui program social inițiat la nivelul sindicatului nostru județean în urmă cu trei ani, am acordat ajutoare sociale sub formă de pachete cu alimente angajaților celor mai defavorizați din învățământul constănțean. Am avut în vedere salariații din categoria personalului nedidactic – membri de sindicat. Având în vedere bugetul limitat, care nu poate acoperi aplicarea anuală a proiectului pentru toți, am recurs la modalitatea de a oferi aceste ajutoare prin rotație, în fiecare an câte unui grup de unități de învățământ, încercând acoperirea atât în mediul urban cât și în cel rural, de la nivelul grădinițelor până la cel liceal. Urmează ca în viitoarele etape ale programului să ajungem, pe rând, la toate instituțiile de învățământ.

Unitățile în care am acordat aceste pachete sociale se regăsesc în documentul SCOLI BENEFICIARE .

Departamentul Relații publice și comunicare

Conform hotărârii nr.14 / 12.11.2013 a Consiliului Director sunteţi invitaţi să participaţi la  Conferinţa Judeţeană a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa în data de 26.11.2013, ora 11.30 la  Casa de Cultură a Sindicatelor  Constanţa.

Ordinea de zi :

1.      Informări privind actualitatea sindicală la nivel local şi  naţional;

2.      Precizări privind realizarea evidenţei sindicale pentru anul şcolar 2013-2014;

3.      Stadiul proceselor aflate pe rol;

4.      Diverse.

Departamentul Relatii publice și comunicare

Deschideti documentul atasat Adresa FSLI catre MEN

Postat, vicepresedinte Mihaela Caterinici

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@fsli.ro

SOLICITĂRILE
MEMBRILOR DE SINDICAT AFILIAŢI LA FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Acum, la început de an şcolar 2013-2014, membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I., solicită Guvernului României şi Ministerului Educaţiei Naţionale, următoarele :

• Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educaţie, conform art.8din Legea Educaţiei Naţionale şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public;
Termen: data aboptării, de către Guvernul României, aproiectului Legii Bugetului de stat pentru anul 2014

• Modificarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent şi să conducă la creşterea calităţii actului de instrucţie şi educaţie, dar şi la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor.Principalele modificări care se impun sunt:

-Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I;
– Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facăde la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale;
– Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic;
- Reintroducerea sporului de doctorat;
- Posibilitatea pensionării anticipate,cu cel puţin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
– Acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar;
-Introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat;
Termen: 30 Noiembrie 2013

• Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanţi să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariulde bază maximal funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1.Aceasta este singura soluţie pentru cameseria de dascăl să devină motivantă şi tinerii performanţi să fie atraşi către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariaţi, le permit un trai sub limita de subzistenţă;
Termen:înainte de adoptarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2014

• Depolitizarea învăţământului în sensul că, în dobândirea funcţiei de director alunităţii de învăţământ,rolul determinant să revină colectivului unităţii şi nu factorilor politici;
Termen:30 Aprilie 2014

• Regândirea programelor şcolare şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă şi nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoştinţele dobândite, pentru a face faţă cerinţelor în schimbare şi competiţiei de pe piaţa forţei de muncă;
Termen: 31 August 2014.

În situaţia în care Guvernul nu îşi va manifesta expres intenţiade a soluţiona aceste probleme majore care afectează sistemul de învăţământ preuniversitar şi salariaţii acestuia, vom demara procedurile necesare pentru declanşarea acţiunilor de protest.

Mesajul

Președintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ

adresat salariaţilor din învăţământ la începutul

anului şcolar 2013-2014

Orice început de an şcolar reprezintă pentru elevi şi dascăli un moment unic, amintirea acestuia dăinuind peste timp.

În această zi de sărbătoare pentru Școala românească, trebuie să amintim celor care conduc această țară, afectați de amnezie față de școală în restul timpului, vorbele lui Petre Țuțea “Profesorul este un fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux”. Ai tăria stimate politician să-l privești, măcar astăzi, în ochii blajini, dar plini de lacrimi, văzute sau nevăzute, pe cel care te-a “fabricat”? Dar cât oare vor mai avea putere slujitorii școlii să manifeste dăruire și pasiune în nobila muncă pe care o desfăşoară, fără să fie răsplătiți cum se cuvine pentru munca lor?

Există nemulțumiri mari și justificate în rândul salariaților din învăţământ, având în vedere că promisiunile făcute și de actuala Putere, în campania electoralăl, au rămas neonorate. Legea educației este încă nemodificată; salariile sunt, în continuare, umilitoare; subfinanțarea învăţământului nu a încetat; funcțiile de conducere sunt tot politizate; programele școlare nu sunt în consonanță cu realitatea cerințelor de pe piața muncii.

Considerăm că a sosit momentul ca interminabila tranziţie din învăţământul românesc să ia sfârşit, iar şcoala să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant.

Instrucţia şi educaţia sunt singurele modalităţi prin care România se poate integra în rândul ţărilor civilizate, iar pentru aceasta, sistemul nostru de învăţământ trebuie să se transforme, atât la nivel structural, curricular, cât şi managerial.

Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse de integrare pe piaţa forţei de muncă, dar pentru ca acest lucru să se materializeze, trebuie regândite urgent programele școlare..

De asemenea, nu trebuie uitat că fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive.

Însă, pentru ca aceste neajunsuri majore să se înlăture, trebuie să facem front comun, fiecare trebuie să înțeleagă că numai prin unitate îi putem convinge pe cei care guvernează să se aplece și asupra acestui domeniu care, se pare că în mod fariseic, a fost decretat ca fiind “prioritate națională”.

Acum, la început de an şcolar, îţi urez stimate dascăl să ai numai gânduri pure ca florile de cireş şi să te bucuri alături de minunea care-ţi dă fiori- copiii.

PREŞEDINTE,

Simion HANCESCU

Postat, vicepresedinte Mihaela Caterinici

Cu ocazia sărbătorii Sfânta Marie Mică, S.L.S.I.P Constanţa urează tuturor sănătate, fericire,să vă bucuraţi de viaţă, de zămbete, de tot ce e frumos.La mulţi ani Maria ( Marian).

Credincioşii ortodocşi şi catolici prăznuiesc, duminică, Naşterea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mică, aşa cum este numită în popor, prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. În calendarul popular, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vară şi toamnă. Bătrânii spun că în această zi, rândunelele pleacă spre ţările calde, insectele încep să se ascundă în pământ iar frigul îşi face simţită prezenţa. De aici şi proverbul: ‘O trecut Santamaria, leapadă şi pălăria!’. Este vremea în care au loc târguri şi iarmaroace. Din această zi incepe culesul viilor, al unor fructe şi plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, semănatul cerealelor de toamnă.Această zi specială trebuie sărbătorită de toată lumea!
Prof. Mitică Iosif,
Preşedinte al S.L.S.Î.P Constanţa!

În urma semnalelor primite din unele unităţi de învăţământ privind trecerea orelor de educaţie fizică de la ciclul primar în norma de predare a învăţătorilor / institutorilor / profesorilor învăţământ primar S.L.S.I.P. a înaintat Inspectoratului Școlar Judeţean Constanţa şi Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ următoarea adresă : hpsc285

Postat, vicepresedinte Mihaela Caterinici

Categories