În 23 septembrie 2014 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Doamnei Ministru Rovana Plumb, o adresă având ca scop deblocarea posturilor, problemă prioritară la început de an școlar, cu efecte în derularea normală a activității din instituțiile de învățământ preuniversitar. Federația a mai făcut această solicitare și în lunile martie și iulie.

Având ca motivație necesarul de personal diminuat prin pensionare și mai ales prin reducerea, în ultimii ani, a 30000 de posturi (în special din rândul personalului didactic auxiliar și nedidactic) F.S.L.Î. solicită emiterea, în regim de urgență, a unui act normativ care să reglementeze ocuparea prin concurs a posturilor vacante și a celor ce se vacantează, conform principiului unu la unu.

Departamentul Relații publice și comunicare

Consecvenți ideii că, în ciuda reticenței clasei politice din România și a lipsei receptivității față de soluțiile propuse de partenerii de dialog social, nu putem renunța la eforturile necesare ameliorării situației economice, profesionale și sociale a oamenilor din sistemul național de învățământ preuniversitar, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.Î.) au organizat o nouă întâlnire cu factorii de decizie din Guvernul României în speranța că dezbaterile de idei vor duce în cele din urmă și la concretizarea unor soluții viabile.

Ieri, 10 septembrie 2014, la sediul  F.S.L.Î. din București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, membrii Biroului Operativ și ai Colegiului Național al Liderilor au stat față în față cu doamna Aurelia Cristea, Ministru delegat pentru Dialog Social, doamna Mariana Voinescu, consilier la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și domnul Ion Gibescu, director în  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Politici Salariale.

Cele mai importante probleme sesizate de către reprezentanții F.S.L.Î. au fost următoarele:

  • necesitatea adoptării unei noi legi a salarizării în sistemul de învățământ preuniversitar de stat, astfel încât cariera didactică să devină atractivă pentru tinerii de valoare;
  • salariile mici aflate în plată în acest moment și aplatizarea grilei de salarizare ca urmare a creșterii valorii salariului minim pe economie și a măririi cu câteva procente a salariilor personalului didactic cu o vechime de 0-6 ani;
  • sumele ridicol de mici pe care le obțin în plus la salariu colegii care se prefecționează prin susținerea gradelor didactice;
  • necesitatea reintroducerii salariului de merit și acordarea gradației de merit și personalului didactic auxiliar;
  • scoaterea sporului de vechime din salariul de bază, elaborarea unor noi normative de încadrare a personalului cu funcții comune (nedidactic), astfel încât să se pună capăt suprasolicitării sale precum și reintroducerea sporurilor specifice activităților derulate de această categorie de personal;
  • efectele O.U.G. nr. 49/2014, care blochează, pentru colegii care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, posibilitatea de a ieși la pensie în momentul când această condiție este îndeplinită.

La sfârșitul acestei săptămâni, membrii Biroului Operativ al F.S.L.Î., domnul președinte Simion Hancescu, domnul prim-vicepreședinte Ioan Țenț și domnul secretar general Constantin Rada, vor avea o nouă întâlnire cu domnii Victor-Viorel Ponta, Prim-ministru al României, Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale și Mihnea Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică. Lista scurtă de revendicări cu care colegii noștri se vor prezenta la această întâlnire se va referi la: aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008, chiar și gradual, problema personalului cu funcții comune (nedidactic), problema decontului contravalorii navetei în învățământul preuniversitar de stat și anularea modului de finanțare a unităților/instituțiilor din  învățământul preuniversitar de stat plecând de la costul standard/elev sau creșterea valorii alocate pentru acest cost standard.

                                                       Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța

                                                                           Profesor Mitică IOSIF

8th Sep, 2014

La mulți ani!

0b0c25b472e2e3bd30add178

Astăzi, pretutindeni în lume, creștinii ortodocși celebrează prima mare sărbătoare, primul praznic împărătesc din anul bisericesc (care a început pe 1 septembrie), Nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mică, prilej de mare bucurie.

Tuturor colegilor noștri, care poartă numele de Maria, Mărioara, Măriuca, Mariana, Marina, Marinela, Mioara, Marian, Marin, Marinică și își serbează astăzi ziua sfântă a numelui le urăm cu toată dragostea:

LA MULȚI ANI !!!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P Constanţa

Președinte, prof. Mitică IOSIF

Dragi colegi,

Permiteți-mi ca, la începutul anului școlar 2014-2015, cu profundă prețuire și respect, să vă transmit cele mai frumoase gânduri,  împreună cu urarea de a vă bucura de succes, liniște, sănătate de fier, putere de muncă, reușite în plan personal precum și de roade bogate și satisfacții profesionale, în fiecare clipă și pentru fiecare elev pe care îl veți călăuzi pe drumul devenirii sale ca OM !  

 Tuturor celor care trudesc pentru binele copiilor noștri și al școlii constănțene, locul unde se construiește, cu străduință, migală și pasiune viitorul, ziua de mâine, tuturor oamenilor-model pentru generațiile care au fost, care sunt și care vor fi, le urez:

LA MULȚI ANI !!!

Să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm speranțele și, împreună, cu stăruință și răbdare, să le putem transforma în realitate.

Prof. Mitică IOSIF,

Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților

din Învățământul Preuniversitar Constanța

Stimați colegi,

Am marea satisfacție de a vă anunța posibilitatea reluării Programului de formare continuă ,,Cultura sănătății și securității în muncă”, din cadrul Proiectului Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație, un program de formare modular derulat de către F.S.L.Î. și organizațiile sindicale județene afiliate (în cazul nostru, S.L.S.Î.P. Constanța), realizat prin stagii non-disciplinare, acreditat de Ministerul Educaţiei Naționale prin OMEN nr.5550/2013, însumând 80 de ore (din care 15 ore de teorie, 53 de ore de aplicații prectice, 6 ore de evaluare continuă și 6 ore de evaluare finală), cu 20 de credite.

Principalul scop al acestui program de formare este susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin crearea unui climat de siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii.

Detalii despre graficul modulelor de formare, condițiile pentru înscrierea candidaților și documentele-anexă le găsiți în attachement ( Conditii inscriere curs formare SSM E III 2014Anexa nr.1, Cerere inscriere cursAnexa nr.2, Scrisoare de motivatieAnexa nr.3, CV Europass modelAnexa nr.4, Adeverinta sindicatAnexa nr.5, Adeverinta unitate de invatamant )

Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța

Prof. Mitică IOSIF

Avand in vedere ca O.U.G. nr.49/2014 intrata in vigoare in 30 iunie 2014 nu a adus in textul sau solicitarile sindicalistilor privind pensionarea anticipata dar a generat disfunctii in aplicare si discriminari intre categoriile de personal pentru pensionatii din 2014, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant reintervine la Ministerul Educatiei Nationale cu adresa 771/25.07.2014 prin care solicita, cu o motivatie juridica si practica, modificarea in regim de urgenta a art.284 din Legea Educatiei Ntionale nr.1/2011 in sensul mentionarii explicite a pensionarii anticipate, cu 3 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, fara diminuarea cuantumului pensiei.

Departamentul Relatii publice si comunicare

 

În data de 16 iunie 2014 dl. senator P.D.L. Constanța, Christian Gigi Chiru, a adresat ministrului educației, dl Remus Pricopie, o interpelare având ca subiect salarizarea personalului nedidactic - Interpelare senator Chiru   – subiect dezbătut cu politicienii locali în aprilie, la masa rotundă cu tema “Educația- interes național în context european” organizată de sindicatul nostru.

În ședința Senatului din 23 iunie 2014 a fost formulat răspunsul la interpelare – Raspuns min. invatamantului.

Marți, 15.07.2014, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației Naționale adresa nr. 721/15.07.2014 prin care se solicită deblocarea posturilor în învățământul preuniversitar de stat Adresa FSLI catre MEN.

Departamentul Relații publice și comunicare

http://constanta.sinv.ro/wp-content/uploads/2014/05/290144.jpgDragi colegi,

Vă anunț cu bucurie că am reușit să definitivăm oferta turistică pentru petrecerea concediului dumneavoastră de odihnă în perioada vacanței de vară a anului  2014. După cum v-am obișnuit deja, ne-am străduit să acoperim zone cât mai diverse, interesante și căutate ale țării, precum și nevoia de a îmbina odihna cu tratamente medicale de specialitate (acolo unde este cazul). Nu am neglijat nici aspectele legate de raportul calitate-preț.

Vă rog să popularizați aceste oferte în rândul colegilor noștri – membri de sindicat – salariați activi dar și pensionari din învățământ.

Relații și rezervări la telefon: 0241617022, 0341803557, 0341803558, în intervalul 8.00-16.30.

În speranța că veți găsi utilă și atractivă  LISTA DE STATIUNI și serviciile turistice, vă urez de pe acum:

CONCEDIU PLĂCUT!!!

Prof. Mitică IOSIF,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

 

În preajma sărbătorilor de iarnă, la finele semestrului întâi, conform unui program social inițiat la nivelul sindicatului nostru județean în urmă cu trei ani, am acordat ajutoare sociale sub formă de pachete cu alimente angajaților celor mai defavorizați din învățământul constănțean. Am avut în vedere salariații din categoria personalului nedidactic – membri de sindicat. Având în vedere bugetul limitat, care nu poate acoperi aplicarea anuală a proiectului pentru toți, am recurs la modalitatea de a oferi aceste ajutoare prin rotație, în fiecare an câte unui grup de unități de învățământ, încercând acoperirea atât în mediul urban cât și în cel rural, de la nivelul grădinițelor până la cel liceal. Urmează ca în viitoarele etape ale programului să ajungem, pe rând, la toate instituțiile de învățământ.

Unitățile în care am acordat aceste pachete sociale se regăsesc în documentul SCOLI BENEFICIARE .

Departamentul Relații publice și comunicare

Categories