Comunicat AGERPRES

Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ – Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunţat, joi, că nici un profesor nu va returna banii din subvenţia de 150 de euro, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES.

 ’Ministerul Fondurilor Europene dezminte informaţiile apărute în presă în ultima perioadă: cadrele didactice nu vor înapoia niciun ban din subvenţia de 150 de euro (aproximativ 700 de lei). Proiectul aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane respectă toate regulile europene’, informează comunicatul citat.

 Conform procedurilor în vigoare, informează MFE, implementarea acestui proiect va fi asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de beneficiar al proiectului, iar verificarea implementării va fi efectuată de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, după ce beneficiarul proiectului va solicita rambursarea cheltuielilor.

 Ministerul Fondurilor Europene precizează că ‘fondurile europene alocate României nu sunt folosite în scop electoral şi face un apel public să fie oprite dezinformările şi manipulările cu caracter electoral‘.

 AGERPRES:13.11.2014 ora 16:53

Departamentul Relații publice și comunicare

În ziua de 12 noiembrie 2014, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii învățământului nr.84/1995, art.9 alin(2) teza întâi și ale Legii educației naționale nr.1/2011, art.18 alin.(2) teza întâi care prevede că: La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. (…).

Decizia este definitivă și general obligatorie urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Departamentul Relații publice și comunicare

Biroului Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ

Domnului președinte Simion Hancescu

Domnule președinte,

În perspectiva derulării simulărilor pentru clasele a VIII-a, a XI-a și a XII-a sau a Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015, pentru a evita repetarea unor situații nefirești care, în anul școlar anterior, au afectat viața personală și activitatea profesională a întregului personal didactic implicat în desfășurarea acestor examene, vă supun atenției câteva aspecte sesizate prin memorii pe care le voi atașa ca anexe ale acestui document:

-          personalul didactic nu a fost degrevat de celelalte activități zilnice, ajungându-se în multe cazuri la afectarea tuturor activităților școlare din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, dar și la încălcarea gravă a prevederilor Legii nr. 1/2011-Legea Educației Naționale (art. 262), ale Codului Muncii (art. 111-138) și ale C.C.M.U.N.S.A.Î.P. (art. 15-22) referitoare la durata timpului de muncă, a timpului de odihnă și a muncii suplimentare;

-          personalul didactic implicat nu a fost remunerat pentru munca suplimentară impusă de calitatea de membru al comisiilor de organizare și desfășurare a examenelor (președinte, secretar, membri);

-          personalul didactic implicat a fost nevoit să facă față unui volum foarte mare de muncă, comparativ cu obligațiile și așa împovărătoare ale programului obișnuit de lucru;

-          Procedura nr. 646/06.05.2014, elaborată de către Direcția Generală de Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară și Centrul Național de Evaluare și Examinare, a impus prezența în școli a membrilor comisiei încă de la ora 5oo (cinci) a.m., fără a ține cont de faptul că unii membri ai acestor comisii erau obligați să facă naveta, iar mijloacele de transport în comun își începeau programul abia la ora 600(șase)  a.m.; mai mult decât atât, în unele cazuri, cadrele didactice care au avut calitatea de evaluatori au fost obligate să facă naveta în alte centre de evaluare, plătind din bugetul propriu contravaloarea navetei;

-          multiplicarea testelor a presupus timp, un volum mare de muncă și un efort financiar suplimentar pentru bugetul și așa destul de sărac, motiv pentru care, în foarte multe cazuri, soluția conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat a fost apelul la părinții elevilor supuși acestor evaluări;

-          testele au fost elaborate și aplicate eronat, dacă ne raportăm la complexitatea lor, la nivelul dezvoltării psiho-somatice, timpul de lucru pe care l-au avut la dispoziție elevii și momentul administrării (02.06.2014, adică imediat după sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, pentru clasa a II-a, proba Scris-Citit-Limba Română);

-          mai mult decât atât, evaluarea la proba Limbă şi comunicare pentru clasa a VI-a, s-a desfășurat pe data de 05.06.2014, obligându-i pe mulți dintre colegii noștri să presteze activități specifice contractului individual de muncă și ale fișei postului, deși,  potrivit Legii nr. 289 din 29 octombrie 2007, privind instituirea Zilei Învățătorului, în această zi, an de an, ar trebui organizate manifestări festive educaţionale, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, în toate unitãţile de învãţãmânt de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc, prilej cu care Ministerul Educaţiei Naționale şi alte instituţii abilitate ale statului ar trebui să acorde premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite;

-          în legătură cu zilele de 5 (cinci) iunie- Ziua Învățătorului și 5 (cinci) octombrie-Ziua Mondială a Profesorilor-World Teachers’ Day/Journee Mondiale des Enseignants (așa cum este specificat pe site-ul oficial al U.N.E.S.C.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, și nu cum voit greșit se perpetuează la nivelul M.E.N. și în mass-media românească, Ziua Mondială a Educației): cred că firesc ar fi ca aceste zile să fie cu adevărat zile de sărbătoare pentru oamenii școlii, zile în care să fie prețuiți, omagiați, premiați pentru valoarea și importanța muncii pe care o depun pentru societatea românească în întregul său, ar trebui să fie zile libere chiar, nicidecum zile în care sunt obligați să muncească din răsputeri fie pentru derularea programului zilnic obișnuit, fie pentru organizarea a tot felul de activități extrașcolare, serbări și festivități.

Acestea sunt principalele motive pentru care, în numele colegilor noștri, membri de sindicat, vă rog, domnule președinte, să interveniți pe lângă factorii de decizie din Guvernul României, din Ministerul Educației Naționale, pentru a evita repetarea acestor situații nefirești, abuzive în anul școlar 2014-2015 și în anii școlari care vor urma.

Cu deosebit respect,

Prof. Mitică IOSIF

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

12th Nov, 2014

Comunicat

În data de 11 noiembrie 2014, a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Conferința Județeană a Liderilor Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța.

În deschiderea lucrărilor conferinței a fost invitat domnul inspector școlar general, prof.dr. Răducu Popescu. În intervenția sa a făcut câteva referiri la aspecte de actualitate din preocupările specifice instituției pe care o conduce și a răspuns unor neclarități sau nemulțumiri ale unor lideri sindicali.

Pe parcursul lucrărilor ședinței ordinare au fost prezentate liderilor grupelor sindicale informări privind activitatea sindicală națională și județeană din ultimele luni, s-au clarificat o serie de aspecte legate de ultimele documente elaborate de guvern și ministerul educației și s-au făcut precizări importante privind demararea unei noi acțiuni în instanță pentru alte drepturi financiare.

În partea finală a conferinței membrii Biroului Operativ au răspuns întrebărilor sau solicitărilor formulate de liderii grupelor sindicale.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte S.L.S.Î.P.,

prof. Mitică Iosif

27th Oct, 2014

La mulți ani!

Tuturor sărbătoriților ale căror nume de botez este cel purtat de Sfinții Dimitrie , Izvorâtorul de Mir și Cuviosul Dimitrie Basarabov vă dorim să vă bucurați de prosperitate și trăiri cu rezonanțe de fericire, liniște și împăcare cu sine și cu cei din preajmă.

LA MULȚI ANI!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.                                                                 Președinte,

                                                                      Prof. Mitică Iosif

Datorită repetatelor demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au fost abrogate notele cuprinse în legea bugetului care produceau confuzii în privința decontului navetei.

Potrivit O.U.G. nr. 59/2014, în cuprinsul Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, la anexa nr.3 (anexa nr.4 în forma inițială a legii) Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul județelor pe anul 2014 nota de subsol nr. 2 se abrogă. De asemenea, la anexa nr.4  (anexa nr.5 în forma inițială a legii) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2014 nota de subsol nr.4 se abrogă.

Ca urmare, decontul navetei personalului didactic și didactic auxiliar se face conform art. 105 (2 lit.f) din Legea educației naționale nr.1/2011 și ale Instrucțiunilor Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.2/2011.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Aflăm din presa locală că Inspectoratul Școlar Județean Constanța a primit o notă din partea Ministerului Educației Naționale prin care cadrele didactice care predau la clasele a VIII-a și a XII-a vor primi sarcini noi de lucru, ca urmare a diminuării numărului de ore de predare cu o săptămână.

Precizăm, pentru colegii noștri, că nota – postată, de altfel, pe forumul I.S.J. în 29.09.2014 la pagina Anunțuri importante – se referă la organizarea activității în anul 2014-2015.

Documentul nu prevede măsuri speciale, diferite de cele ale anilor anteriori, făcând referire la organizarea pregătirilor suplimentare ale elevilor în vederea susținerii Evaluării Naționale și a examenului de bacalaureat cât și la implicarea personalului didactic în pregătirea și organizarea derulării acestor examene.

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța va reacționa în cazul în care sarcinile stabilite cadrelor didactice vor depăși atribuțiile incluse în fișa postului.

 Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Stimați colegi,

Cu mândrie vă aduc la cunoștință faptul că, la insistențele și în formularea sugerată de către Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a reușit să impună art. 2 (2) din Legea nr. 124/2014, adoptată de către Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 24.09.2014, prin care:

,,se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituțiile publice reprezentând contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 și 2009 prin hotărâri ale consiliilor locale, pe care personalul din învățământul preuniversitar de stat trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii.”

Spre știința tuturor celor interesați

Președinte al S.L.S.Î.P.,

 Prof. Mitică IOSIF

bc0a0bfb91

În întreaga lume ziua de 5 Octombrie este destinată a fi o zi specială de apreciere a cadrelor didactice, o zi pentru a onora profesorii și a recunoaște contribuțiile acestora pe termen lung pe care le au în viața noastră.

Din 1994, de când a fost declarată de UNESCO drept World Teacher’s Day este sărbătorită în peste 200 de țări.

Anul acesta, la cea de-a XX-a celebrare,  loggo-ul lansat de importanta organizație internațională este Invest in the future, invest in teacher’s  - Investește în viitor, investește în profesori.

 Ne dorim ca acest deziderat mondial să-și găsească ecourile și în politicile educaționale din țara noastră, știut fiind faptul că mult-promisul și nerespectatul procent de 6% din P.I.B. își așteaptă concretizarea, solicitat fiind deopotrivă de elevi, personal din învățământ și părinți.

Dacă starea educației românești și condițiile pe care le oferă multe din instituțiile de învățământ chiar de la începutul acestui an școlar nu ne dau motive de laudă, dacă lista așteptărilor și nemulțumirilor este încă deosebit de încărcată, speranța noastră într-un viitor cât mai apropiat de dezideratele strategice ale UNESCO rămâne pozitivă doar susținută de lupta noastră cu inerția, conservatorismul și lipsa de concretitudine a promisiunilor aleșilor noștri.

Conducerea Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța urează tuturor slujitorilor catedrei să aibă puterea de a-și demonstra reputația pe care o merită și să trăiască din plin satisfacțiile performanțelor personale și ale discipolilor lor.

LA MULȚI ANI!

Ca urmare a solicitărilor formulate de organizațiile județene ale  Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și a intervenției președintelui Simion Hancescu,  Ministerul Educației Naționale va debloca programul EDUSAL, mâine, 2 octombrie 2014, pentru a se permite efectuarea operațiunilor corespunzătoare în vederea plății sentințelor judecătorești restante, neachitate în luna septembrie. Plățile se vor efectua și la unitățile conexe.

Departamentul Relații publice și comunicare

Categories