Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației Naționale deblocarea programului Edusal astfel încât toate categoriile de personal didactic din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile din subordinea/coordonarea acestora să beneficieze de majorarea de 15% a salariului de bază, conform Anexei nr. 1 la Legea-cadru nr. 153/2017.

  Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Educației Naționale deblocarea programului Edusal astfel încât toate categoriile de personal didactic din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile din subordinea/coordonarea acestora să beneficieze de majorarea de 15% a salariului de bază, conform Anexei nr….Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat O.M.E.N. nr. 4827/2018 pentru aprobrea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

INFORMARE Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat O.M.E.N. nr. 4827/2018 pentru aprobrea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control. Aceste Norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și…SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR ! În prag de toamnă, la început de an școlar, tuturor celor ce sunt angrenați în viața școlii: profesori, elevi, părinți, bunici, rude, prieteni, autorități locale și centrale, dorim să le urăm să aibă parte doar de SUCCES și ÎMPLINIRI !

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR ! În prag de toamnă, la început de an școlar, tuturor celor ce sunt angrenați în viața școlii: profesori, elevi, părinți, bunici, rude, prieteni, autorități locale și centrale, dorim să le urăm să aibă parte doar de SUCCES și ÎMPLINIRI ! Celor aproximativ 3 milioane de ELEVI, care se acum…Adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate.

Vă readucem în atenție adresa Inspecției Muncii, din care rezultă că, în învățământul preuniversitar, activitatea și timpul de muncă sunt reglementate de prevederi legale specifice, care trebuie aplicate cu prioritate. În consecință, după cum rezultă și din dispozițiile art. 262 și art. 263 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, trebuie realizată o separație clară…Tuturor colegilor noștri și membrilor familiilor acestora ce astăzi, 20 iulie 2018, își sărbătoresc ziua numelui sub patronajul și ocrotirea Sfântului Prooroc Ilie, aducătorul de ploi la vreme de nevoie, cel ce poate deschide sau închide Porțile Cerurilor, le dorim să se bucure din plin de linişte, bucurii, împliniri, prosperitate, sănătate, fericire şi iubire și le urăm cu drag: LA MULŢI ANI !

LA MULȚI ANI ! Tuturor colegilor noștri și membrilor familiilor acestora (Ilie, Iliuță, Lică, Eliade, Iliuș, Iliev, Ilinca, Eliana, Elia, Ilia, ș.a.) ce astăzi, 20 iulie 2018, își sărbătoresc ziua numelui sub patronajul și ocrotirea Sfântului Prooroc Ilie, aducătorul de ploi la vreme de nevoie, cel ce poate deschide sau închide Porțile Cerurilor, le dorim…Colegilor noștri din Constanța și din întreaga țară, membrilor noștri de sindicat, tuturor celor cărora, prin Sacra Taină a Botezului, li s-a hărăzit unul din aceste nume sfinte le dorim să fie sănătoși, prosperi și veseli, și să se bucure de o frumoasă și binecuvântată zi alături de familiile și prietenii lor! LA MULȚI ANI !

LA MULȚI ANI ! Astăzi, 29 iunie 2018, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. cei doi stâlpi ai Bisericii, cei care prin lucrarea lor misionară au propovăduit învăţătura lui Hristos în lume. Colegilor noștri din Constanța și din întreaga țară, membrilor noștri de sindicat, tuturor celor cărora, prin Sacra Taină a Botezului,…ORDIN COMUN pentru completarea ordinului comun MEN/MMJS cu nr. 3058/953/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ – a Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Valentin Popa, să analizeze posibilitatea modificării art. 17 din O.M.E.N. nr. 3622/2018, astfel încât planurile cadru pentru învățământul special să se aplice începând cu anul școlar 2019 – 2020.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Valentin Popa, să analizeze posibilitatea modificării art. 17 din O.M.E.N. nr. 3622/2018, astfel încât planurile cadru pentru învățământul special să se aplice începând cu anul școlar 2019 – 2020.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale să transmită în teritoriu o Notă care să precizeze expres faptul că, în raport cu dispozițiile Legii nr. 78/2018 (care a intrat în vigoare la data de 31.03.2018), SUNT EXONERATE DE LA PLATĂ SUMELE REPREZENTÂND GRADAȚIA DE MERIT ACORDATĂ ÎN REGIM DE CUMUL SAU PLATA CU ORA ANTERIOR DATEI DE 31 MARTIE 2018, urmând a se proceda la recuperarea sumelor încasate după data de 1 aprilie 2018.

Adresa Nr. 564/18.06.2018 prin care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației Naționale să transmită în teritoriu o Notă care să precizeze expres faptul că, în raport cu dispozițiile Legii nr. 78/2018 (care a intrat în vigoare la data de 31.03.2018), SUNT EXONERATE DE LA PLATĂ SUMELE REPREZENTÂND GRADAȚIA DE MERIT ACORDATĂ ÎN REGIM…O R D I N privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13 – a

Deschide O R D I N privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13 – a