Consiliul  Director al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Invăţământul Preuniversitar Constanţa, în temeiul art. 14 alin. (4) și (5) din Statutul S.L.S.Î.P., convoacă întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa în data de 31 martie 2015, ora 1100, la  Casa de Cultură a Sindicatelor  din Constanţa.

În conformitate cu art. 14 alin. (1) din Statutul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, la întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor au obligația de a participa toți liderii grupelor sindicale.

Ordinea de zi :

  1. Informări de actualitate privind activitatea sindicală de la nivel județean și național;
  2. Raport privind execuția bugetară pe anul 2014;
  3. Sectorizarea grupelor sindicale – membrii Biroului Operativ,  ai Consiliului Director;
  4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.L.S.Î.P Constanța;
  5. Diverse.

Consiliul Director al S.L.S.Î.P.

Stimați colegi,

Dorim să vă anunțăm faptul că au fost publicate, pe discipline școlare, modelele de subiecte și bareme de corectare și notare pentru examenul de titularizare 2015. Acestea pot fi consultate pe adresa:  http://subiecte.edu.ro/2015/titularizare/modeledesubiecte/

Vă rugăm să aduceți acest fapt la cunoștința tuturor membrilor noștri de sindicat interesați de acest examen scris din 15 iulie 2015.

 Prof. Mitică Iosif,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

După insistentele demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, al Ministerului Finanțelor Publice și al structurilor asociative ale administrațiilor locale privind deblocarea situațiilor în care unele autorități locale nu au efectuat plata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești, încălcând Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. nr. 83/2014 (art. 35, alin, 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015, ministerul finanțelor și cel al educației au transmis către primari adresa nr. 415993/13.0.,2015.

După argumentația juridică și mențiunea că orice întârziere atrage după sine cheltuieli suplimentare cu impact asupra deficitului bugetar, documentul se încheie cu următoarea precizare:

Din aceste considerente este necesar să dispuneți de urgență măsurile ce se impun astfel încât personalul din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, precum și din învățământul preuniversitar de stat să poată beneficia în luna martie 2015 de plata primelor două tranșe din sumele ce trebuiesc plătite în acest an. Documentul este semnat de miniștrii celor două instituții, Sorin Mihai Cîmpeanu și Darius-Bogdan Vâlcov.

Chiar dacă la nivelul județului Constanța nu avem semnale că ar fi situații de neefectuare a acestor plăți, conform legii,  facem publică acțiunea federației inițiată în sprijinul organizațiilor sindicale județene afectate.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

prof. Mitică Iosif

Refuzul, în unele județe, de efectuare a plății drepturilor salariale din învățământul preuniversitar, obținute prin hotărâri judecătorești, în luna martie, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. 83/2014 (art. 35, alin. 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015 a determinat demersul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ de a se adresa, în data de 11.03.2015,  Guvernului României, Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta, în vederea efectuării unor verificări privind asigurarea fondurilor necesare și rezolvarea situațiilor de restanțe.

În același sens, în data de 12.03.2015, F.S.L.Î. a înaintat și Asociației  Comunelor din România adresa 160/12.03.2015, Asociației Municipiilor din România adresa 161/12.03.2015 și Asociației Orașelor din România adresa 162/12.03.2015, solicitând sprijinul pentru soluționarea cât mai rapidă a acestor situații.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

În urma sesizării unor organizații sindicale județene afiliate F.S.L.Î. privind situații în care autoritățile publice locale încalcă Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, O.U.G. 83/2014 (art.35, alin.1-7) și Circulara M.F.P. nr.415675/24.02.2015, refuzând să plătească drepturile de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești invocând insuficiența fondurilor alocate, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat Guvernului României, Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta, adresa nr. 153/11.03.2015.

Prin acest document se adresează rugămintea de a se dispune efectuarea unor verificări pentru a se stabili cine se face vinovat de încălcarea obligativității efectuării acestor plăți cât și luarea unor măsuri pentru soluționarea imediată a acestor situații.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

6th Mar, 2015

8 MARTIE

8 MARTIE  și fiecare zi de primăvară și de viață să vă fie prilej de sărbătoare, dragostea și prețuirea celor din jur să vă fie talisman pe tot parcursul anului iar bucuria, sănătatea, împlinirea să rezoneze intens în fiecare clipă a trăirii noastre!

Tuturor mamelor, fiicelor, surorilor, colegelor, tuturor celor ce poartă numele “femeie”

LA MULȚI ANI!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

La solicitarea expresa a conducerii S.L.S.I.P., Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice adresa nr.70 / 11.02.2015 pentru clarificarea modului in care se face interpretarea art. 58-59 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016 raportat la repartizarea pe perioada nedeterminata a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata , in baza art. 253 din Legea nr.1 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca raspuns la adresa mentionata, M.E.C.S. a transmis Inspectoratului Scolar Judetean Constanta  adresa 15403 / 23.02.2015 prin care precizeaza ca repartizarea cadrelor didactice in baza prevederilor art.253 din L.E.N. nr. 1 / 2011 se face cu respectarea art. 58-59 din metodologie, astfel incat cadrele didactice care ocupa in acest an scolar catedre constituite in mediul urban si rural pot fi repartizate pe aceste catedre in baza prevederilor art. 253 din L.E.N. nr.1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Departamentul Relatii publice si comunicare

Presedinte,

prof. Mitica Iosif

4th Mar, 2015

Debut de primăvară

Începând cu 1 Martie, calendaristic cel puțin, a sosit iarăși primăvara. Iarna își pierde puterea, Baba Dochia a început să își lepede grelele cojoace, cerul își regăsește treptat albastrul pur, soarele ne zâmbește din ce în ce mai generos, aerul își revarsă asupra tuturor căldura binecuvântată, natura se dezmorțește revenind la viață, frunzele stau să țâșnească din muguri, ghioceii și-au deschis petalele învingând gerul și zăpada, freziile, narcisele, lalelele, toporașii și zambilele eliberează cu generozitate-n atmosferă parfumul lor și-al primăverii mult dorite, pentru toți cei care  au așteptat acest anotimp cu nerăbdare și încredere.

Să vă bucurați de toate lucrurile minunate pe care le meritați cu prisosință !

O primăvară minunată, de neuitat și

LA MULȚI ANI !!!

Vă urează vouă, tuturor colegilor noștri, membri de sindicat,

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P. Constanța

Președinte, prof. Mitică IOSIF

Ministerul Finanțelor Publice a transmis direcțiilor finanțelor publice / administrațiilor județene ale finanțelor publice circulara cu nr. 415675 / 24.02.2015 prin care se precizează ca efectuarea plății titlurilor executorii să se facă până în 27 martie 2015.

“Având în vedere că Ministerul Finanțelor Publice a aprobat repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata acestor drepturi în trimestrele I și II ale anului 2015, vă rugăm să luați măsurile ce se impun, astfel încât autoritățile administrației publice  locale să plătească prima și a doua tranșă până la data de 27 martie 2015, iar a treia tranșă până la sfârșitul lunii iunie 2015″ se precizează în document.

Departamentul Relații publice și comunicare

În data de 19.02.2015, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației și Cercetării Științifice  adresa nr. 8395 prin care solicită adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri care se impun, pentru a rezolva situația încadrării cadrelor didactice care predau disciplina Religie, astfel încât să nu fie afectată existența normelor de predare și a locurilor de muncă din sistemul de învățământ preuniversitar.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Mitică Iosif

Categories