Paște fericit!

Primăvara – anotimpul renașterii naturii ne aduce și bucuria Reînvierii Domnului Iisus Hristos. Mult asteptatele sărbători pascale să vă lumineze existența, să vă ofere îmbrățișările calde ale celor dragi o dată cu ciocnirea ouălor înroșite și să vă facă inimile să pulseze pentru iubire, pace, credință, iertare, speranță și sentimente împărtășite. PASTE FERICIT! Biroul Operativ…Zile libere de Paști

Vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial Partea a V-a nr. 5 din 26.11.2014, articolul 28, alineatul (4), prima, a doua și a…Paște fericit!

În curând dedicăm trăirile noastre sărbătorilor pascale. Tuturor credincioșilor catolici le urăm ca Învierea Domnului să le ofere prețioasa lumină a credinței ce ne călăuzește spre dragoste, bunătate, toleranță, iubirea aproapelui și gândurile bune pentru toți cei cu ale căror cărări ne intersectăm pe traseul vieții. PAȘTE FERICIT! Biroul OperativComunicat de presă

Ieri, 31.03.2015, în prezența a 130 de reprezentanți ai Grupelor sindicale, s-a desfășurat, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Conferința Județeană a Liderilor S.L.S.Î.P. Constanța, având pe ordinea de zi prezentarea unor informații de actualitate referitoare la activitatea sindicală la nivel local și național, prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea financiar-contabilă pe anul 2014,…Convocarea Conferinței Județene a Liderilor S.L.S.Î.P.Constanța

Consiliul  Director al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Invăţământul Preuniversitar Constanţa, în temeiul art. 14 alin. (4) și (5) din Statutul S.L.S.Î.P., convoacă întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa în data de 31 martie 2015, ora 1100, la  Casa de Cultură a Sindicatelor  din Constanţa. În conformitate cu…Examenul de titularizare 2015

Stimați colegi, Dorim să vă anunțăm faptul că au fost publicate, pe discipline școlare, modelele de subiecte și bareme de corectare și notare pentru examenul de titularizare 2015. Acestea pot fi consultate pe adresa:  http://subiecte.edu.ro/2015/titularizare/modeledesubiecte/ Vă rugăm să aduceți acest fapt la cunoștința tuturor membrilor noștri de sindicat interesați de acest examen scris din 15…Adresa M.F.P. și M.E.C.Ș. către primari

După insistentele demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, al Ministerului Finanțelor Publice și al structurilor asociative ale administrațiilor locale privind deblocarea situațiilor în care unele autorități locale nu au efectuat plata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești, încălcând Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,…FSLI se adresează structurilor asociative ale administrațiilor locale

Refuzul, în unele județe, de efectuare a plății drepturilor salariale din învățământul preuniversitar, obținute prin hotărâri judecătorești, în luna martie, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. 83/2014 (art. 35, alin. 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015 a determinat demersul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ de a se adresa, în…Adresă către Guvernul României

În urma sesizării unor organizații sindicale județene afiliate F.S.L.Î. privind situații în care autoritățile publice locale încalcă Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, O.U.G. 83/2014 (art.35, alin.1-7) și Circulara M.F.P. nr.415675/24.02.2015, refuzând să plătească drepturile de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești invocând insuficiența fondurilor alocate, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat…8 MARTIE

8 MARTIE  și fiecare zi de primăvară și de viață să vă fie prilej de sărbătoare, dragostea și prețuirea celor din jur să vă fie talisman pe tot parcursul anului iar bucuria, sănătatea, împlinirea să rezoneze intens în fiecare clipă a trăirii noastre! Tuturor mamelor, fiicelor, surorilor, colegelor, tuturor celor ce poartă numele “femeie” LA…