ANCHETĂ PRIVIND C.C.M.U.N.S.A.Î.P.

Federațiile din învățământul preuniversitar solicită efectuarea unei anchete în vederea clarificării ,,dispariției,, Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar semnat în decembrie 2016 (document atașat, click pe titlu).Modificarea calendarului desfășurării concursului de acordare a gradațiilor de merit

Ordinul M.E.N. nr. 3252 / 14.02.2017 care aduce modificări Graficului desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2017 poate fi citit în documentul original atașat:  PRECIZĂRI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

În conformitate cu prevederile art. 1 (1) și (2) din O.U.G. nr. 2/6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017, personalul nedidactic (muncitor calificat, portar, paznic, îngrijitor, pompier, spălătoreasă, lenjereasă, bucătăreasă, muncitor necalificat), care va deveni personal cu…De la întâlnirea cu prim-ministrul României

Pentru citirea documentului dați click pe titlu.Propunere legislativă a F.S.L.Î. adresată Senatului României

Pentru citirea documentului dați click pe titluadresa comună a sindicatelor din învățământ către guvern

Document atașat ( click pe titlu )Adresa S.L.S.Î.P. către I.S.J. Constanța

Adresa atașată se referă la plata orelor de educație fizică desfășurate de învățători / profesori învățământ primar (click pe titlu).Propuneri F.S.L.I. privind aplicarea H.G. nr. 38/2017

La sesizările primite din teritoriu privind problemele apărute în aplicarea HG nr.38/2017 referitoare la salarizarea personalului din învățămant F.S.L.Î. a formulat și înaintat Ministerului Educației Naționale o adresă în data de 02.02.2017 ( documentul atașat – click pe titlu).MAJORĂRI SALARIALE PENTRU SALARIAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Ca urmare a eforturilor depuse de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, în Monitorul Oficial nr. 90/31 ianuarie 2017, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 38 din 28 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,…INFORMARE. CONSULTĂRI PUBLICE

Stimați colegi, În perioada 27 ianuarie – 13 februarie 2017, Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației organizează o consultare publică pe tema proiectelor de programe școlare pentru clasele V-VIII. Procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari, precum și altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu…